Print
Category: מאמרים
Hits: 385

בישראל ובעולם כולו נראה כי עולם המשפט בארץ הוא עשיר מאוד וההפרדה הבסיסית ביותר בו היא בין המשפט האזרחי והמשפט הפלילי. משפט אזרחי או משפט מסחרי  הוא משפט בו אזרחים שונים תובעים אלו את אלו או את המדינה בעוד שבמשפט הפלילי המדינה תובעת את האזרחים. בסדר הדין הפלילי יש מספר עבירות שונות שנהוג לסווג אותן לפי סוג העבירה חומרת העבירה האופי ועוד כך יש עבירות צווארון לבן שהן בדרך כלל עבירות שחיתות או עבירות מיסים, הון שחור או הון כחול יש עבירות אלימות ויש עבירות מין. אחד מסוגי העבירות הנפוצות ביותר הוא עבירות תנועה.

בהם מטפל עורך דין תעבורה עבירות תנועה נכללות בדיני תעבורה שהם למעשה השם הכולל והסיווג הכללי לכל עבירה אשר נעשית בכביש וקשורה לפעולת הנהיגה או השימוש בדרך (בין אם על ידי הולכי רגל או נהגים ברכב ממונע או נהגי אופניים). דיני תעבורה אם כן הם אוסף החוקים הקשור בספר החוקים של מדינת ישראל לעבירות תנועה על כל המגוון שלהן מעבירות חניה ועד עבירות של נהיגה ברשלנות.

דיני תעבורה ועבירות תנועה בעלת דרגת חומרה פחותה או מינורית

כיצד ניתן לחלק את דיני התעבורה בישראל - נהוג לחלק את דיני התעבורה לעבירות קלות ועברות קשות יותר. סיווג העבירות נעשה על פי חומרת הסכנה שיכולה להיגרם או נגרמה או פוטנציאל סיכון ולא רק תוצאה או כמובן תוצאה מביצוע העבירה על ידי הנהג או משתמש הדרך. כך למשל עבירות תנועה בעלות דרגת חומרה פחותה הן עבירות כמו עבירות חניה שעליהם מוגדרות כעבירות חטא מסוג של אחריות קפידה. עבירות חניה מהוות הפרעה לרוב לסדר הציבורי התקין אך ברוב המכריע של המקרים הן לא יהוו סכנת חיים למי ממשתמשי הדרך ולכן העונש על עבירות אלו הוא פחות מאשר עבירות אחרות שיכולות לסכן רכוש או חיים.

דיני תעבורה ועבירות תנועה חמורות יותר  

דיני תעבורה מגדירים עבירות חמורות כעבירות שהתוצאה שלהן יכולה להיות פגיעה חמורה ברכוש או אף חמור מכך בחיי אדם או בגופו ונפשו של אדם. כל עבירת תנועה שיכולה אם כן לגרום לתאונת דרכים קטלנית נחשבת עבירה חמורה והדין והעונש עליה חמורים בהתאם לכך. עבירות כמו נהיגה בשכרות, עקיפה בפס לבן רצוף, אי ציות לתמרור עצור, אי ציות לתמרור תן זכות קדימה, נסיעה שלא בקו רצוף,  אי שמירת מרחק, נהיגה ברמזור אדום, או רמזור כתום, נהיגה פראית או רשלנית ועוד מהוות עבירות חמורות שהעונש עליהן יכול להיות גם עונש מאסר בפועל במקרה חמור – בהתאם לחומרת העבירה, תוצאותיה ונסיבותיה.