Print
Category: נוטריון
Hits: 1474

תמ"א 38 סקירה והתפתחות:

במסגרת ההערכות הארצית לקראת היתכנות של רעידת אדמה במדינת ישראל, החליטה ממשלת ישראל בשנת 2005 לאשר את תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, מספר תכנית המתאר הארצית(תמ"א) הינו 38 ומכאן שמה של התכנית - תמ"א 38. 

תמ"א 38 מתיחסת למבנים אשר נכנו בטרם 1/1/1980 שעד אז לא היה קיים תקן לבניית מבנים תוך עמידות בפני רעידות אדמה, לא חשבו על כך במזנו.

לפי תמ"א 38, בעלי דירות בבניין, אשר יהיו מעוניינים לחזק ולשפר את עמידות בניינם בפני רעידת אדמה, יקבלו במסגרת תוכנית התמ"א 38, היתר להקמת יחידות דיור נוספות בבניין בפטור מהיטל השבחה (לא בכל הועדות עדיין) וממס שבח ויחידות הדיור הנוספת תימסר לידיהם או לידי היזם אשר יבצע עבורם את הפרויקט ובמסגרתו הוא יבצע את עבודות החיזוק ובכך תינתן האפשרות לדיירים לבצע חיזוק של הבניין בו הם גרים בלא צורך להשקיע כספים רבים בחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה.

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי מתמחה במקרקעין ובמיסוי מקרקעין, צבר ידע וניסיון רב בתחום תמ"א 38, הן בייצוג דיירים בבניין והן בייצוג קבלנים ובכך הליווי והייעוץ המשפטי הניתן ללקוחות הינו מקצועי. הליווי אשר משרדנו מעניק הינו ליווי לאורך כל הדרך מהשלב הטרום חוזי, שלב ההיתר, המיסוי ולבסוף רישום צו הבית המשותף בלשכת המפקח המקרקעין בהתאם להוראות תכנית תמ"א 38. 

מומלץ ורצוי בטרם חתימה על הסכם תמ"א 38 עם קבלן להתייעץ עם עו"ד המתמחה במקרקעין, ישנם מקרים בהם יזמים לא הצליחו לעמוד בהתחייבויות אשר נטלו על עצמם והותירו בניינים עם משכנתא לבנק במקרה הטוב או משכנתא לנותני הלוואות חוץ בנקאיות במקרה הפחות טוב ולכן חשוב להבטיח את התקדמות הפרויקט ולבדוק את יכולת היזם לבצע את הפרויקט גם מבחינה כלכלית / שמאית.

צלצל עוד היום כדי לקבל ייעוץ מקצועי 03-6918881

 

ההתקשרות עם יזם בהתאם לתמ"א 38 - עיסקה במקרקעין! 

הסכם לפי תמ"א 38, הנחתם בין דיירי בניין לבין יזם או קבלן הינו למעשה עיסקה במקרקעין, על כל המשתמע מכך לרבות דיווח לרשויות המס. מדובר בעיסקה למכירת זכויות בניה ולכן חשוב להתייעץ עם עו,ד בטרם חתימה על הסכם מסוכ זה. 

 

יזמים וקבלנים מתדפקים על דלתותיכם בהצעות מפתות? מה לעשות? 

ראשית, כלל ברזל הוא כי תמיד צריך להיזהר ממי שבא אליכם הביתה בהצעה מפתה, לא תמיד המציע יוכל לעמוד בהתחייבויותיו גם אם אין לו כוונה לרמות, לכן חשוב לבדוק אודות המציע, מהי יכולתו המוכחת לבצע את הפרויקט והאם יש לו את הממון לכך, חשוב לא פחות לבדוק את ניסיונו הקודם של הקבלן בביצוע פרויקטים של תמ"א 38, לא להתבייש לבקש רשימת ממליצים ורשימת פרויקטים אשר ביצע בעבר.בדיקה נוספת היא האם ליזם פוליסת ביטוח מתאימה. 

לייעוץ וליווי צלצל עכשיו 03-6918881