Print
Category: מאמרים
Hits: 617

כשיותר ויותר אנשים בוחרים בגישור כחלופה ראויה ויעילה שתסייע להם להימנע מהגעה אל כותלי בית המשפט, כך מקצוע הגישור זוכה לפופולריות גבוהה יותר בקרב מתעניינים רבים. אך מה הגישור דורש מאיתנו ברמה האישית ומה התהלך שעלינו לעשות כדי להשתלב כמגשרים בישראל?

המציאות מוכיחה כי מחלוקות רבות עלולות להסלים בנסיבות מסוימות ולהדרדר במדרון חלקלק אל עבר סכסוך מר ומתיש. הדבר יכול לנוע סביב אי-הסכמה לגבי כספים, חלוקת רכוש ופרידות, סכסוך עסקי ומגוון תרחישים שונים כאשר כל מקרה לסוגו. הניסיון מלמד כי בסכסוכים שכאלו אין באמת צד מנצח וכל המעורבים בעניין יוצאים מותשים, כואבים וחשדניים. כמגשרים מקצועיים אתם למעשה לוקחים חלק באחד מן המקצועות המאתגרים והמתגמלים ביותר ומסייעים לפתרון מחלוקות שמשפיעות הלכה למעשה על איכות חייהם של לקוחותיכם.

איך נראה תהליך הגישור?

גישור הוא למעשה הדבר היחידי שהצדדים הנוגעים לדבר מסכימים לגביו; למעט מקרים משפטיים מסוימים, הגישור הוא תהליך וולונטרי המתבצע בהסכמת הצדדים על ביצוע ניסיון לפתרון הסכסוך באמצעות צד שלישי. כמגשרים אתם מתחייבים להוות צד נייטרלי ולפעול לפתרון המחלוקת על-ידי ניהול הדיון, הפיקוח עליו והסיוע להליך המיקוח.

לאור העובדה שסכסוכים רבים נותרים בעינם בשל חשדנותם של הצדדים, אחת ממטרותיהם הראשונות של המגשרים היא לסייע לצדדים למצוא את האינטרס המשותף שבאמצעותו יוותרו על ציפיות שאינן עומדות במבחן המציאות ויסללו את דרכם אל עבר שולחן המשא ומתן לצורך גיבוש הסדר סופי.

דרישות המקצוע

את הצעד הראשון בתחום יש לעשות במסגרת קורס גישור הכולל לימודי רקע מרתקים על הזווית המשפטית, ניהול משא ומתן אפקטיבי וניהול תהליך הגישור בכללותו, זאת לצד סימולציות מעשיות המדמות את ההתמודדות עם התנגדויות הצדדים, גישות לגיבוש פתרונות יצירתיים, טקטיקות שכנוע ויצירת הסדרים זמניים וקבועים.

בשל הקשר ההדוק הקיים בין תחום המשפטים לגישור, רבים טועים לחשוב כי הרישום לקורס הוא עבור משפטנים בלבד. עם זאת, מבחינה טכנית ניתן להירשם לקורס במגוון מסגרות לימוד מקצועיות בכפוף לוועדת קבלה ותעודת בגרות מלאה. חשוב לשים דגש על היכולות האישיות ולהבהיר – גישור הוא תהליך מורכב ורגיש שבמהלכו תידרשו לאוזן קשבת, יכולת הפרדה עיקר לטפל, יכולות תקשורת בינאישית מעולות, מיומנויות ניהול והובלה וחשיבה מחוץ לקופסה שתסייע ליצירת צעדים בוני אמון בין הצדדים המסוכסכים.

רישום כמגשרים

כמגשרים באפשרותכם לעסוק בתחום בשתי דרכים: האחת כמגשרים בלתי-פורמליים שסיימו את הקורס בהצלחה וקיבלו תעודת סיום מטעם המוסד בלבד. האפשרות השנייה וזו שתפתח בפניכם דלתות רבות יותר, היא כמגשרים מוסמכים שעמדו בבחינות מטעמה של המועצה המוסמכת ברישום מגשרים, שערכו התמחות אצל מגשר מוסמך בהתאם לפרק הזמן שמכתיב החוק ושרשומים בלשכת המגשרים בישראל.

לצורך הרישום בפנקס המגשרים ולבחינות החיצוניות הנדרשות לקבלת הרישיון יש לבצע תשלום אגרות באופן חד-פעמי. כמו כן, על המגשרים לשלם אגרה שנתית לצורך חידוש הרישום בפנקס.