Print
Category: נוטריון
Hits: 1771

משרדנו מציע את כל שירותי הנוטריון במקום אחד - במהירות וביעילות גם כאשר הזמן דוחק!  

- משרדנו ערוך לטפל בכל סוגי האישורים הנוטריוניים הנדרשים במהירות וביעילות גם מהיום להיום !

- משרדנו מציע שירות ייחודי של הגעת הנוטריון עד לבית הלקוח ושירות שליחים עם אישורי התרגום !

- למשרדנו קשרים עם מגוון רחב של נוטריונים מהארץ ומהעולם במגוון רחב של שפות ונושאים ונשמח לסייע בכל נושא

אימות הסכמי ממון

כאשר מעוניינים בני זוג לחתום ביניהם על הסדר ממון רכושי-ממוני בלבד, טרם נישואיהן, המסדיר את זכויות כל צד בנכסים יהא עליהם לחתום על כך במעמד נוטריון המאשר את זהותם ומוודא כי הצדדים מעוניינים לחתום על ההסכם מרצונם החופשי.

המשך קריאה...

 

אישור נוטריוני לרכישת דירה

יפוי כוח נוטריוני היפה לעסקת מקרקעין נדרש על פי החוק. המחוקק ביקש להגן על מייפה כוח הצד השני בעסקה גורלית כעסקת מקרקעין והחליט כי ייפוי כוח זה יחתם במעמד נוטריון. משרדנו ערוך להנפיק אישור נוטריוני לייפוי כוח עבור עסקת מקרקעין במהירות וביעילות.

המשך קריאה...

 

צוואה נוטריונית

בעריכת צוואה בפני נוטריון אין צורך בעדים ואישור הנוטריון על הצוואה דינו כאישור רשות לגבי קיום הצוואה. בכך נהנה המצווה מביטחון מוגבר בקיום הצוואה ובכך שהנוטריון הינו עד לקיום גמירות דעת של המצווה. המשרד מציע ללקוחותיו את שירות עריכת הצוואה במעמד הנוטריון.

המשך קריאה...

 

 

אישור אפוסטיל

לעתים ולצורך הצגת מסמכים בין רשויות מדינות שונות, נדרש להמציא אישור אפוסטיל על גבי אישור הנוטריון. משרדנו ערוך לטפל במהירות בהנפקת אישורי אפוסטיל מסוג זה

המשך קריאה...

 תצהיר נוטריוני

  

אנו עורכים ומאשרים תצהירים והצהרות נוטריוניים. נוטריון יכול לתת אישור על תצהיר גם בשבועה או בדרך אחרת מאושר על ידו.

 

 

תרגום מסמכים נוטריוני

משרדנו מספק שירותי תרגום מסמכים נוטריוני בכל השפות. משרדנו שם דגש על שירות, אמינות ומהירות מתן השירות.

שרות ייחודי למשרדנו הינו סריקת כל המסמכים הנוטריונים ושמירתם בדיסק קשיח ייחודי וייעודי למסמכים אלה וזאת בנוסף לשמירת המסמכים לפי התקנות.

המשך קריאה...

 

ייפוי כוח נוטריוני

כאשר ייפוי הכוח הוא כללי עוצמתו רבה יותר וכך גם הסיכונים הכרוכים כתוצאה מכך עבור מייפה הכוח. במצב זה נדרש אימות נוטריון על הענקת יכולת זו.

 

אישורי חיים

כאשר נדרש מאדם להמציא אישור חיים ניתן להגיע למשרדנו לצורך הנפקת אישור זה או להשתמש בשירותי המשרד המעניק שירותי נוטריון לאישור חיים גם בבית הלקוח או במקום בו הוא נמצא.

 

העדה על מסמך סחיר

אחת הסמכויות של הנוטריון על פי חוק היא העדה על מסמך סחיר. כאשר נמשך שטר בארץ או מחוצה לה וברצוננו לעשות בו שימוש במדינה אחרת נדרש לפנות לנוטריון לצורך הנפקת אישור על כך שהשטר חולל, הודעת הנוטריון ואישורו יופנו לאדם שבפניו יש להעיד על כך שהשטר חולל.